Menu

2.400 yıl evvelce gelen birtakım eşyaların insan derisinden yapıldığı keşfedildi

İskitlere ilişkin olan ve 2.400 yıl öncesinden gelen deri eşyaları inceleyen bilim insanları, bunlardan kimilerinin insan derisinden yapıldığını keşfetti. Bu deri büyük ihtimaller öldürülen düşmanlara aitti ve bir halde “savaş ganimeti” olarak görülüyordu.

admin 2 ayönce 0

Uzun bir müddet evvel günümüz Ukrayna’sında yaşayan İskitlerin, insan derisinden eşyalar yaptığı neredeyse katılaştı. Bu keşif, İskit ömür şekli hakkında kapsamlı yazılar yazan antik Yunan tarihçisi Herodot’un tezini doğruluyor.

Araştırmacılar, çalışmalarında güney Ukrayna’daki 14 farklı İskit bölgesinde bulunan deri kaynaklarını belirlemek için paleoproteomik kullanıyor. Çok çeşitli kaynaklar (koyun, keçi, sığır, at ve hatta insan) atlı bozkır kümelerinin deri sürece konusunda gelişmiş bir bilgiye sahip olduğunu gösteriyor. Takımın araştırması geçtiğimiz hafta PLOS One’da yayınlandı.

18 İskit mezarından alınan 45 deri örneği incelendi

İskit mezarlarının birçok, Doğu Avrupa’da bulunan antik mezar höyükleri olan kurganlardaydı. Atların evcilleştirilmesine dair en eski delillerden kimileri Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’daki kurganlardan geliyor.

İskitler, Avrasya bozkırlarında genetik olarak çeşitlilik gösteren bir göçebe kümesiydi. Yeni makaleye nazaran “Avrupa ve Asya’nın çeşitli yerleşik toplumlarını birbirine bağlayan hareketli köprü vazifesi gördüler.” İskitler kıtalar ortasında teknoloji, mal ve fikir taşıdılar.

İskitler, yaklaşık 2.500 yıl evvel Herodot tarafından, bazen birinci elden tecrübeler yoluyla, fakat tıpkı vakitte muhtemelen Doğu Asya’dan gelen ticaret yolları boyunca seyahat eden söylentiler yoluyla tanımlandı. Penn Müzesi tarafından belgelendiği üzere Herodot, İskitleri, her biri eksiksiz bir halde at sırtında ok atabilen ve sahip oldukları tek konutları vagonları olan bir halk olarak tanımladı.

Herodot, yaya olarak tercih ettikleri silahın savaş baltası olduğunu ekliyordu ve arkeolojik deliller İskitlerin atlarına hayran olduklarını gösteriyor. Araştırmacıların belirttiği üzere Herodot, İskitlerin savaş alanında yendikleri düşmanlarının kanını içtikleri, kesilmiş başları ganimet için pazarlık simgesi olarak kullandıkları ve kıyafet yapmak için baş derilerini bir ortaya diktikleri öykülerini detaylı olarak anlatıyordu. Bu araştırma için değerli olan bir nokta da Herodot’un şu açıklamasıydı: “Birçok kişi, meyyit düşmanlarının sağ ellerinin derisini, tırnaklarını ve öteki her şeyini yüzüyor ve ok kılıfı için örtü yapıyordu.”

Kürk örneklerinin kızıl tilki ile kedi ve sincap familyalarına ilişkin hayvanlar olduğu belirlendi. Takım, tespit ettiği örneklerin %26’sında taksonomik kimlik elde edemedi, fakat tespit edilen örneklerin çoğunluğu muhtemelen keçiydi (C. hircus). İkinci sırada koyun derisi (~%19) yer alırken, başka deri kaynakları örneklerde kabaca eşit halde temsil ediliyordu. Deri örneklerinden ikisi attan, ikisi ise insan derisiydi.

İnsan derisinin incelenmesi, takımın deri kesimlerinin ilgili sadakların üst kısımlarına işlendiği sonucuna varmasını sağladı. Sadakların geri kalanı hayvan derisinden yapılmıştı. Fakat hayvan derisi sadakların üretiminde bile farklı derilerin bir kombinasyonunu kullanılmıştı. Takım, “her okçunun o anda mevcut olan materyalleri kullanarak kendi sadağını yaptığını” öne sürüyor.

Bu eski savaşçılardan sadece birkaçı okluk olarak insan derisini kullanmış olsa da, bu çalışma Herodot’un İskitler hakkındaki korkutucu tezlerinden en azından birini doğruluyor.

Oyun Haberleri

0 Kullanıcı Oyu ( 0 out of 0 )

Değerlendirme

Etiketler
– Advertisement – LoL RP Oyuneks
Yazar

– Advertisement –
LoL RP Oyuneks