Menu

Tipinin birinci örneği: Başka virüsleri “ısıran” vampir virüsler keşfedildi

Bilim insanları, daha evvel hayal bile etmedikleri bir keşfe daha imza atmayı başardı: Başka virüsleri “ısıran” vampir virüsler…

admin 3 haftaönce 0

Virüsler hakkında öğrendiğimiz her şey, düşündüğümüzden daha tuhaf varlıklar olduklarını tekrar tekrar kanıtlamaya devam ediyor. Bilim insanları, geçtiğimiz ay yayınlanan bir çalışmada, kendilerini kopyalamak için bakterilere bulaşan başka virüslerin sistemlerini ele geçiren iki yeni virüs keşfettiklerini söylüyorlar. Hatta bu vampir virüslerinden biri, bu ismi hak eder bir halde, bakterilere tıpkı anda girebilmeleri için yardımcı virüslerini “ısırıyor” üzere görünüyor.

Virüsler, en kolay sözle DNA yahut RNA üzere küçük genetik malzeme paketleridir. Virüslerin temel özelliği, tek hücreli bakterilerden cilt hücrelerimize kadar uzanan konakçılara sahip öbür organizmaların yardımı olmadan çoğalamamalarıdır. Birçok vakit bu süreç, konağın sıhhatini yeterli tarafta etkilemez. Bu nedenle virüsler, insan hastalıklarının yaygın bir kaynağıdır. Tabiatı gereği parazit olmalarına sebep olan bu ve gibisi özellikleri, bilim insanlarının virüslerin bir hayat biçimi olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda tartışmaya devam etmelerinin ana nedenidir.

Ancak bu gizemli ölçekte başkalarından daha da fazla faydalanan varlıklar olduğu bulundu. Uydu virüslerin, kapsid ismi verilen kendilerine mahsus bir protein kabuğu vardır ve çoklukla başka virüsler üzere hücrelere girerler, lakin çoğalma sürecini başlatmak için tıpkı hücreyi birlikte enfekte eden öbür bir yardımcı virüse gereksinim duyarlar. Ayrıyeten, uydu nükleik asitler, enfekte olmuş hücrelerden ayrılmaları ve daha fazla yayılmaları için gereken kapsid ve/veya kuyruğu oluşturmak için de yardımcıları kullanır.

Maryland Üniversitesi ve Baltimore County’deki bilim insanları, kendilerine has birtakım özelliklere sahip üzere görünen iki yeni uydu virüsü keşfettiklerini bildiriyor. Bulguları, geçtiğimiz ayın sonlarında The ISME Journal’da yayınlandı.

Araştırma makalesine nazaran bu virüsler Missouri ve Maryland’den toplanan toprak örneklerinde bulundu. Yeni virüsler, Streptomyces bakteri türlerini gaye alan bakteriyofajların (bakterileri enfekte eden virüsler) uydu virüsleri üzere görünüyorlar. Uydu ve yardımcı kombinasyonları sırasıyla Mulch ve Flayer faj sistemleri olarak isimlendirildi.

Çoğalmak için bakteriyofajlara güvendiği bilinen birinci uydu virüsler (daha evvelce sırf bağlı uydu nükleik asitlerin varlığı biliniyordu) olmalarından ötürü bu keşif başlı başına ilgi alımlı olsa da, Flayer sistemi başka virüsleri “ısırıyor” üzere göründüğü için durum daha da tuhaflaşıyor.

Uydular, ekseriyetle yardımcı bir virüsün gelmesini beklerken bir hücreye girip fark edilmeden hücrenin içinde kalmak için kendi tekniklerine sahiptir. Bu yollar, birçok vakit kendilerini konakçı hücrenin genomuna entegre etmeyi gerektiriyor. Fakat MiniFlayer ismi verilen Flayer uydusu bu yeteneğe sahip değil. Bunun yerine, MindFlayer ismi verilen yardımcı virüsün “boynuna” bağlanabilen özel bir küçük kuyruğu bulunuyor. Araştırmacılar, mikroskop altında incelenen MindFlayer fajlarının birçoklarında, onlara sıkı bir biçimde bağlı bir MiniFlayer bulunduğunu ve hatta ısırılmış olmayan kimi hür fajların, kuyruklarının tabanı etrafında neredeyse “ısırık izleri” üzere lif izleri bulunduğunu söylüyor.

Fotografik delillere ve öteki bir makul açıklamanın bulunmamasına dayanarak müellifler, MiniFlayer’ın bu ilişkiyi, yardımcılarıyla tıpkı anda konak hücreyi istila etmek için kullandığına inanıyorlar. Bu kanıtlanırsa, bu sınıftaki virüsler için öteki bir yeni keşif olacak.

Araştırmanın baş müellifi ve UMBC biyoloğu Tagide deCarvalho, üniversite tarafından yayınlanan bir bildiride, “Bunu gördüğümde ‘Buna inanamıyorum’ dedim. Hiç kimse bir bakteriyofajın yahut diğer bir virüsün öbür bir virüse bağlandığını görmedi.

Bulguların başka bilim insanları tarafından doğrulanmasının akabinde, bu keşifler, virüsler ve onların evrimsel seyahatleri hakkında hala hudutlu olan bilgimizi genişleten en yeni keşifler olacak.

Oyun Haberleri

0 Kullanıcı Oyu ( 0 out of 0 )

Değerlendirme

– Advertisement – LoL RP Oyuneks
Yazar

– Advertisement –
LoL RP Oyuneks