Menu

Yapay zekaya IQ testi yaptılar, sonuç hiç de beklendiği üzere çıkmadı

Yeni bir araştırmaya nazaran yapay zeka, insanların temel sorun çözme marifetlerine nazaran hala çok gerilerde kalıyor.

admin 3 ayönce 0

Meta’nın yapay zeka bilimcisi Yann LeCun‘un son araştırması, yapay zekanın yakın vakitte işlerimizi ele geçirmesinin pek mümkün olmadığını gösteriyor. Yakın vakitte yayınlanan bir makalede LeCun, yapay zekanın en değerli hususlarda insanlardan çok daha aptal olduğunu savunuyor.

Hugging Face ve AutoGPT üzere öbür yapay zeka teşebbüslerinden araştırmacılar da dahil olmak üzere bir dizi diğer bilim insanı tarafından ortaklaşa yazılan bu makale, yapay zekanın genel gayeye yönelik muhakemesinin ortalama bir insan karşısında nasıl olduğunu inceliyor. Bunu ölçmek için araştırma takımı, çalışmanın tanımladığı üzere “insanlar için kavramsal olarak kolay lakin en gelişmiş yapay zekalar için zorlayıcı” olacak kendi soru listesini oluşturdu. Sorular bir insan kümesine ve OpenAI’nin en son büyük lisan modeli olan GPT-4’ün eklenti donanımlı bir versiyonuna verildi. Şimdi hakem değerlendirmesinden geçmemiş olan araştırma, yapay zeka programlarını “akıl yürütme, çoklu modalite kullanımı, web taraması ve genel olarak araç kullanım yeterliliği üzere bir dizi temel yetenek gerektiren gerçek dünya sorularına” nasıl karşılık verecekleri konusunda test etti.

Araştırmacılar tarafından sorulan sorular, LLM’nin yanıt vermek üzere bilgi edinmek için bir dizi adım atmasını gerektiriyordu. Örneğin bir soruda, LLM’den belli bir web sitesini ziyaret etmesi ve bu sitedeki bilgilere has bir soruyu yanıtlaması istenirken; başkalarında, programın bir fotoğraftaki bir şahısla bağlantılı bilgiler için genel bir web araması yapması gerekiyordu. Fakat sonuca nazaran, LLM’ler pek başarılı olamadı. Sahiden de araştırma sonuçları, büyük lisan modellerinin daha karmaşık gerçek dünya sorun çözme senaryoları kelam konusu olduğunda tipik olarak beşerler tarafından geride kaldığını gösteriyor.

LeCun, son tweet’lerinde bölümün mevcut teknolojik kapasitesini eleştirerek, yapay zekanın insan kapasitesine yakın olmadığını açıkça savunuyor.

Oyun Haberleri

0 Kullanıcı Oyu ( 0 out of 0 )

Değerlendirme

– Advertisement – LoL RP Oyuneks
Yazar

– Advertisement –
LoL RP Oyuneks